Knitting of Paper Yarn

IMG_7745 (kopia)

This basket is the result of my experimental and in depth work with paper yarns and knitting during the autumn semester 2015 as a third year student on the Bachelor’s Programme.

My work explores knitting, a traditional crafts technique, with non traditional materials in search of shapes, structures and function. Knitting is brought to another context than the traditional by the use of my hands. When knitting loops are formed by the thread. The loops create a surface or a kind of map of traces. My trace.

My products serve as reminders of traditional craft combined with modern materials and are intended for both domestic and public settings. The basket is knitted with fish bone technique and with five folded paper yarn.


Inspired by the words below by Tim Ingold, our class chose the theme Lines, Threads and Traces for our showcase #VHÖ:09 at the Stockholm Furniture & Light Fair 2016, February 9-13. My basket is my contribution to our class’s showcase in Stockholm.

But just as humans are, par excellence, makers and users of threads, so have they also come into their own as makers of traces with the hands.

Tim Ingold (2007, Lines, a brief history, p. 43)

I believe that our world is filled with traces of humans and our ancestors. Traces such as buildings, a piece of music, a farmers field, a pair of knitted mittens or the memory of your lovers gentle caress. Visible traces or invisible deposits from meetings with other humans. Our world consists of layers of deposits by previous generations intertwined with our planet Earth.

Reading Tim Ingolds words above about humans “as makers of traces with the hands”, I come to think of how important it is to give people the ability to use their hands, in order to solve problems. I believe that in society today, many people have forgot, or lost an important part of being human, using their hands to solve problems or make things. I believe that the ability to solve problems with your own hands, and make, or mend your things, strengthens you as a human being. It also brings more happiness into your life in the process. The joy of being able to solve your own problems. In the future I want to help other people for example by helping them learn how sew or to knit.

Advertisements

Intensiva tre veckor

Tänk att tre veckor kan innehålla så mycket. Våra sex veckors fältstudier har följts av tre intensiva veckor med olika uppgifter,  exempelvis diskussioner och planeringsmöten inför bygge av montern till Möbelmässan i februari. Mycket prat med varandra om uppsatsteman. Djupdykning på universitetsbiblioteket inför vårens uppsatsarbete i jakt på om någon skrivit redan om det just jag är intresserad av. Julmarknad i dagarna fyra med kundmöten och försäljning i fokus. Litteraturläsning, redovisning och diskussioner om designhistora. Handledningssamtal om mitt fördjupningsarbete inom stickning. En tredagars fotokurs med produktfotografering, kamerainställningar och bildredigering. Kanske kommer det något mer i bloggen om detta framöver.

Det egna fördjupningsarbetet med stickning har jag arbetat med först de senaste dagarna. Idag blev jag klar med botten på min korg, det som är höstens s.k. slutprodukt. På bilden ser ni hur botten formas genom att jag minskar antalet maskor på min väg in mot bottens mitt, eller cirkelns mitt som man också kan se det som.IMG_7675Rent praktiskt så började jag arbetet i höstas med att sticka runt runt i en cirkel. Det kallas rundstickning med sticktermer. Materialet har växt till efterhand som varven har blivit fler och mina tankar har vandrat när jag har stickat. En hel del har hunnit tänkas under arbetets gång. I takt med att materialet har ökat på så har det sökt sina egna former och jag släppte efter ett tag min plan att montera hela korgen på en kvadratisk träbotten. Istället låter jag materialet finna sin egen form. Jag känner att jag vill låta det röra sig, jag vill inte tvinga fast det i en statisk form.

Efter en lång väg av stickande, maska för maska, tråd för tråd, där jag ibland backat tillbaka genom att repa upp, har jag nått fram till stickningens centrum, den sista maskan. Jag kommer nu att tänka på hur Jan Sjögren beskriver slöjdprocessen som en cirkulär rörelse, där man med jämna mellanrum backar tillbaka och gör överväganden, för att sedan gå framåt igen. Min process med stickandet runt runt, där jag ibland backat har tillbaka genom att repa upp för att ändra något, kan ses som en sorts gestaltning av Sjögrens slöjdprocess. Haha, nu blev det metanivå av det hela. Det här är lite av hur det är nuförtiden, att jag arbetar med saker och så ser jag på mig själv eller andra liksom utifrån och kommer på mig själv med att fundera på hur och varför vi gör som vi gör. Jag kommer att tänka på saker vi läst, det plingar liksom till i huvudet av tankar och kopplingar.

Vår utbildning är helt suverän och ger oss så mycket av teorier, möten med personer och diskussioner. Och så vi måste hela tiden skriva och resonera, reflektera över, och motivera vad vi gör. Vårens uppsatsarbete blir en ytterligare möjlighet att utveckla vår förmåga på detta område. Det har hänt mycket med mig under dessa två och ett halvt år jag gått programmet.

Och javisst ja, tidigare i veckan berättade våra lärare för oss om sitt eget skapande arbete utanför sin undervisning genom en PechaKucha. Det är en presentationsteknik där varje person pratar till 20 stycken bilder och 20 sekunder per bild totalt 6 minuter och 40 sekunder. Ett snabbt och informativt presentationsätt. Efter att 5-6 talare pratat så kan publik och talare mingla tillsammans och fortsätta samtalet vilket vi gjorde över en kopp glögg och godsaker som våra lärare bakat. Mycket trevligt och intressanta samtal!

Nu tar jag julledigt några dagar. God jul till er alla därute!

Tankar kring slutprodukt kontra arbetsplan

Pappersgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta
Pappersgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta
Tovat ullgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta
Tovat ullgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta

Mina slutprodukter i kursen. På bilderna ser dom ut att vara ungefär lika stora, men det är dom ju inte alls, det kan ni ju se på utställningen när dom står bredvid varandra.

Funderar på min redovisning av slutprodukten på måndag och kring mitt slutresultat kontra den arbetsplan jag lade upp inledningsvis. Jag har kommit längre i produktarbetet än i min arbetsplan där jag hade tänkt sticka rör i honungskakemönster. På tredje handledningen kom jag fram till att jag skulle ta  in trä och göra en korg som slutprodukt. Min ursprungliga prototyp utvecklades vidare så att det blev mer av en produkt. Jag arbetade fram två korgar i olika material för att det är intressant att ha fler slutprodukter som går att jämföra och diskutera.

Jag ser fram emot redovisningarna nästa vecka där vi får samtala om varandras processer och slutprodukter. Spännande dagar väntar!

Handledning med sökande samtal

Under samtalet idag kommer jag fram till att min prototyp ska bli till en produkt. En botten av trä ska nog läggas till mitt stickade rör. Kul att få in trä i produkten. Så det kommer att bli en stickad korg med träbotten.

Det är i samtalet på handledningen som jag kom vidare i mitt slutmål för min slutuppgift. Vi prövar och diskuterar olika möjliga produkter utifrån mina materialprover och min arbetsplan. Ett sökande samtal. Genom era (min handledningsgrupp) synpunkter och infallsvinklar tog vi oss längre än vad jag själv gjort i min inledande arbetsplan.

Jag vågar spänna bågen lite mer och utmana mej lite mer genom att ta in trä i produkten.

Valt min väg framåt – arbetsplan för slutuppgiften

Mängder av vägar vidare har öppnats m.h.a. det experimentella arbetssättet och materialproverna jag fått fram. Det är som att stå vid en enorm vägkorsning med vägar i alla riktningar. Nu har jag samlat ihop mej och valt vilken väg jag ska gå under kursens sista veckor. Här kommer min arbetsplan för slutuppgiften.


ARBETSPLAN SLUTUPPGIFT

Bakgrund och lärdomar Under kursens inledande veckor har jag stickat prover med fyra olika material i tre tekniker. Jag valde tre sticktekniker som var nya för mej och för att deras struktur intresserade mej. Mitt syfte har varit att testa materialen och hur de håller för att skapa former när de stickas.

Genom att göra materialprover har jag känt hur materialet är att arbeta med och fått prover att utvärdera när det gäller fasthet, elasticitet, uttryck, känsla m.m. Jag har också lärt mej nya sticktekniker och ser skillnader i resultaten beroende på teknik. Fiskbensmönster kan ge riktigt kompakt struktur. Honungskakemönstret ger en 3D-struktur med håligheter. Tekniken när man byter plats på maskor ger fasthet och en tät, nästan lite dubbelvävd struktur. Näverstickning ger ett livfullt resultat som ser flätat ut men är inte särskilt fast i strukturen. Stickornas storlek påverkar resultatet.

Fortsätta experimentera Jag vill sticka materialprov i honungskaketeknik i ytterligare tre pappersgarner. Kan ev. hinna göra eget grövre pappersgarn i samma grovlek som Fantti eller ev. av klippta tygremsor/återbruk av något slag.

Tänkt slutresultat Prototyp. En stickad stor form, ca 50 cm hög, i Fanttigarn i honungskakemönster. Jag skulle gärna velat sticka en riktigt stor Kleinflaska, 1 meter hög, i Fanttigarn men det garn jag har räcker inte till det. Därför får jag avgränsa mej till något mindre. Men Fanttigarn får det bli och en form av något slag i honungskaketekniken eftersom jag gillar dess 3D-effekt med håligheterna. Jag tänker mej något sorts stickat rör. Det skulle kunna hänga som en mobil i en offentlig miljö, eller ljussättas som någon form av lampa. Men ett stickat rör kan också vara ett steg på vägen mot en stickad korg med t.ex. träbotten, en idé jag haft i bakhuvudet. Ja, det finns många vägar vidare från prototypen om man tänker vidare på produkt. Om jag hinner kan jag ev. göra ännu en prototyp i t.ex. riktigt grovt pappersgarn.

Litteratur, teorier, begrepp och motivering av arbetet i relation till kursmål o innehåll Workshoparna i material, teknik och keramik visat mej metoder att arbeta experimentellt. Att arbeta med materialprover en bestämd tid och när t.ex. 6 h gått, släppa det materialprovet och gå vidare till nästa materialprov. Det gör inget att jag inte blev ”klar”, det var ju bara ett prov. Jag har också gett mej själv uppgifter och delmål för att kunna utvärdera och reflektera över mitt arbete under processen och inte bara i slutet av kursens fem första veckor. Bloggen har varit ett bra verktyg för detta eftersom jag gjort kontinuerliga inlägg.

I boken Skapande handling av Pirjo Birgerstam talas om att  experimentella metoder går relativt lätt att lära ut men förhållningssättet är svårare: att slappna av, arbeta på och öppna sina sinnen för reflektion under arbetet med t.ex. materialprover, att leka och tillåta sej att släppa prestationskravet att det ska ”bli något”. Jag har försökt att genom strukturerade uppgifter arbeta experimentellt. Och jag tycker att jag lyckats ibland under processen att slappna av och släppa prestationskravet. Nu med slutuppgiften kommer produktpressen tillbaks men jag försöker att mota bort den genom att lägga upp mitt arbete som att ta fram en prototyp.