Trying out shapes part II

IMG_8365

Glädje när examensarbetet tar form Slutspurten var intensiv med att få klart examensarbetet. Här är en lite suddig bild från när jag testar axelpartiets form. Min process har varit öppen där jag låtit materialet få styra formgivningen. Mina val av stickteknik, antal trådar,  stickornas grovlek och annat har också påverkat materialet. Men processen varit mer öppen än i mina tidigare projekt eftersom designen har utvecklats efterhand under arbetets gång. Startpunkten var att arbeta fram en krage som lyfte fram bäraren. Slutresultatet blev objektet PROUD. Mer om det kommer i bloggen.

Moments of joy in the process I worked hard finalizing my exam project. Here a quick shot from when I am trying out the shape of the shoulder. I was really pleased that the parts where starting to come together. It has been an open process working with the material in designing the final object. Of course my choices of knitting technique, number of yarn threads, knitting needles and other things have had impact on the behaviour of the material. But still, my  process has been more open minded than earlier on. The design has evolved during the work process. The idea I started working from was a collar that promoted the person wearing it. The final result became the object PROUD. More about that soon to come.

 

Advertisements

Trying out shapes part I

Bilder på hur kragen har ändrats i processen med mitt examensarbete. Först kom formen av en huva fram. Huvan döljer bäraren. Inte det jag sökte. Men huvformen var en intressant form i sig själv. Den gick att lägga ned och då uppstod ett helt annat objekt, någon sorts snäcka eller skulpturalt skrin. Det jag sökte var en krage med höjd i nackpartiet och som framhäver bäraren. Därför repades huvformen upp och jag arbetade vidare. Vred och vände på materialet, som ni ser på bilderna.

Pictures of how the collar has changed during working on my exam project. First of all a hood grew. The hood contains and hides the person wearing it. Not what I was looking for. But the hood shape is interesting in itself and could be used in another project. Putting the hood on a table with the opening towards the table another object evolved, a kind of shell och sculpted shrine. What I was searching for was a collar with a bold, high neck shape high lighting the person in it. Not a hood hiding them. So I unraveled the stitched hood and kept working. Tossing and turning the material, as you can see in the pictures.

Kreativitet i kubik

Under två dagar har alla i klassen redovisat vad man arbetat med under höstens kurs Fördjupning och profilering i eget valt material. Vilken kreativitet det finns i klassen. Det är intressant att höra om andras kreativa processer och funderingar, t.ex. vilka hinder man ställts inför och hur man funderat och diskuterat lösningar och gjort vägval.

Att gå vår utbildning innebär att befinna sig i en härligt kreativ miljö. Vi pratar, frågar, ifrågasätter, vrider och vänder på saker. Vi lyfter och stödjer varandra. Man arbetar med egna arbeten men också mot gemensamma mål som t.ex. Möbelmässan och vår utbildningsmonter där vi ska visa upp oss.

Höstens tema har varit linjer, trådar och spår. På en workshop i höstas arbetade vi med varsin tråd som vi spände upp i ett rum. När trådar möttes gjorde vi en knop. Mina tankar går till att trådarna symboliserar våra livstrådar. Fotot från workshopen får symbolisera vår klass och hur vi stödjer varandra i våra möten och lyfter varandra ibland när det behövs. Och tillsammans bygger vi strukturer, något stort.IMG_6425

 

Back to work

Tillbaka efter ledighet. Ska skriva kursportfölj och samla ihop tankarna från höstens kurs. Mitt måldokument som jag skrev i början av kursen i september har styrt mitt arbete. Nu ska jag utvärdera och summera vad jag har lärt mig. Börjar som vanligt. Läser genom kursmålen och tittar genom min anteckningsbok med skisser och tankar från föreläsningar, seminarier, handledningar och studiebesök vi gjort. Bläddrar lite i litteraturen. Läser min blogg och tittar på foton. Sedan lägger jag upp strukturen på kursportföljen och börjar skriva ner lite tankar. 

Intensiva tre veckor

Tänk att tre veckor kan innehålla så mycket. Våra sex veckors fältstudier har följts av tre intensiva veckor med olika uppgifter,  exempelvis diskussioner och planeringsmöten inför bygge av montern till Möbelmässan i februari. Mycket prat med varandra om uppsatsteman. Djupdykning på universitetsbiblioteket inför vårens uppsatsarbete i jakt på om någon skrivit redan om det just jag är intresserad av. Julmarknad i dagarna fyra med kundmöten och försäljning i fokus. Litteraturläsning, redovisning och diskussioner om designhistora. Handledningssamtal om mitt fördjupningsarbete inom stickning. En tredagars fotokurs med produktfotografering, kamerainställningar och bildredigering. Kanske kommer det något mer i bloggen om detta framöver.

Det egna fördjupningsarbetet med stickning har jag arbetat med först de senaste dagarna. Idag blev jag klar med botten på min korg, det som är höstens s.k. slutprodukt. På bilden ser ni hur botten formas genom att jag minskar antalet maskor på min väg in mot bottens mitt, eller cirkelns mitt som man också kan se det som.IMG_7675Rent praktiskt så började jag arbetet i höstas med att sticka runt runt i en cirkel. Det kallas rundstickning med sticktermer. Materialet har växt till efterhand som varven har blivit fler och mina tankar har vandrat när jag har stickat. En hel del har hunnit tänkas under arbetets gång. I takt med att materialet har ökat på så har det sökt sina egna former och jag släppte efter ett tag min plan att montera hela korgen på en kvadratisk träbotten. Istället låter jag materialet finna sin egen form. Jag känner att jag vill låta det röra sig, jag vill inte tvinga fast det i en statisk form.

Efter en lång väg av stickande, maska för maska, tråd för tråd, där jag ibland backat tillbaka genom att repa upp, har jag nått fram till stickningens centrum, den sista maskan. Jag kommer nu att tänka på hur Jan Sjögren beskriver slöjdprocessen som en cirkulär rörelse, där man med jämna mellanrum backar tillbaka och gör överväganden, för att sedan gå framåt igen. Min process med stickandet runt runt, där jag ibland backat har tillbaka genom att repa upp för att ändra något, kan ses som en sorts gestaltning av Sjögrens slöjdprocess. Haha, nu blev det metanivå av det hela. Det här är lite av hur det är nuförtiden, att jag arbetar med saker och så ser jag på mig själv eller andra liksom utifrån och kommer på mig själv med att fundera på hur och varför vi gör som vi gör. Jag kommer att tänka på saker vi läst, det plingar liksom till i huvudet av tankar och kopplingar.

Vår utbildning är helt suverän och ger oss så mycket av teorier, möten med personer och diskussioner. Och så vi måste hela tiden skriva och resonera, reflektera över, och motivera vad vi gör. Vårens uppsatsarbete blir en ytterligare möjlighet att utveckla vår förmåga på detta område. Det har hänt mycket med mig under dessa två och ett halvt år jag gått programmet.

Och javisst ja, tidigare i veckan berättade våra lärare för oss om sitt eget skapande arbete utanför sin undervisning genom en PechaKucha. Det är en presentationsteknik där varje person pratar till 20 stycken bilder och 20 sekunder per bild totalt 6 minuter och 40 sekunder. Ett snabbt och informativt presentationsätt. Efter att 5-6 talare pratat så kan publik och talare mingla tillsammans och fortsätta samtalet vilket vi gjorde över en kopp glögg och godsaker som våra lärare bakat. Mycket trevligt och intressanta samtal!

Nu tar jag julledigt några dagar. God jul till er alla därute!

På giganternas axlar

..en klok person sa att vi bygger vidare vår kunskap genom att stå på axlarna av dom som gått före oss. Fin beskrivning tycker jag.

Läser designhistoria nu inför ett litteraturseminarium om en dryg vecka. Läser om giganter.

Läste om designprocessen. Tar den slut när produkten är klar? Eller fortsätter den i handen på köparen? Hamnar produkten i en helt annan kontext eller används på ett annat sätt än designern tänkt?
I utbildningen så fokuserar jag mycket på produktens gestaltning. Men var hamnar mina saker? Hur uppfattar andra dom? Det tål att tänka på. Och behövs just mina saker? Det finns ju så många saker i världen redan.

Tankar kring slutprodukt kontra arbetsplan

Pappersgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta
Pappersgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta
Tovat ullgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta
Tovat ullgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta

Mina slutprodukter i kursen. På bilderna ser dom ut att vara ungefär lika stora, men det är dom ju inte alls, det kan ni ju se på utställningen när dom står bredvid varandra.

Funderar på min redovisning av slutprodukten på måndag och kring mitt slutresultat kontra den arbetsplan jag lade upp inledningsvis. Jag har kommit längre i produktarbetet än i min arbetsplan där jag hade tänkt sticka rör i honungskakemönster. På tredje handledningen kom jag fram till att jag skulle ta  in trä och göra en korg som slutprodukt. Min ursprungliga prototyp utvecklades vidare så att det blev mer av en produkt. Jag arbetade fram två korgar i olika material för att det är intressant att ha fler slutprodukter som går att jämföra och diskutera.

Jag ser fram emot redovisningarna nästa vecka där vi får samtala om varandras processer och slutprodukter. Spännande dagar väntar!