Tankar kring slutprodukt kontra arbetsplan

Pappersgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta
Pappersgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta
Tovat ullgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta
Tovat ullgarn stickat i honungskakemönster med björkbottenplatta

Mina slutprodukter i kursen. På bilderna ser dom ut att vara ungefär lika stora, men det är dom ju inte alls, det kan ni ju se på utställningen när dom står bredvid varandra.

Funderar på min redovisning av slutprodukten på måndag och kring mitt slutresultat kontra den arbetsplan jag lade upp inledningsvis. Jag har kommit längre i produktarbetet än i min arbetsplan där jag hade tänkt sticka rör i honungskakemönster. På tredje handledningen kom jag fram till att jag skulle ta  in trä och göra en korg som slutprodukt. Min ursprungliga prototyp utvecklades vidare så att det blev mer av en produkt. Jag arbetade fram två korgar i olika material för att det är intressant att ha fler slutprodukter som går att jämföra och diskutera.

Jag ser fram emot redovisningarna nästa vecka där vi får samtala om varandras processer och slutprodukter. Spännande dagar väntar!

Advertisements

Handledning med sökande samtal

Under samtalet idag kommer jag fram till att min prototyp ska bli till en produkt. En botten av trä ska nog läggas till mitt stickade rör. Kul att få in trä i produkten. Så det kommer att bli en stickad korg med träbotten.

Det är i samtalet på handledningen som jag kom vidare i mitt slutmål för min slutuppgift. Vi prövar och diskuterar olika möjliga produkter utifrån mina materialprover och min arbetsplan. Ett sökande samtal. Genom era (min handledningsgrupp) synpunkter och infallsvinklar tog vi oss längre än vad jag själv gjort i min inledande arbetsplan.

Jag vågar spänna bågen lite mer och utmana mej lite mer genom att ta in trä i produkten.

Valt min väg framåt – arbetsplan för slutuppgiften

Mängder av vägar vidare har öppnats m.h.a. det experimentella arbetssättet och materialproverna jag fått fram. Det är som att stå vid en enorm vägkorsning med vägar i alla riktningar. Nu har jag samlat ihop mej och valt vilken väg jag ska gå under kursens sista veckor. Här kommer min arbetsplan för slutuppgiften.


ARBETSPLAN SLUTUPPGIFT

Bakgrund och lärdomar Under kursens inledande veckor har jag stickat prover med fyra olika material i tre tekniker. Jag valde tre sticktekniker som var nya för mej och för att deras struktur intresserade mej. Mitt syfte har varit att testa materialen och hur de håller för att skapa former när de stickas.

Genom att göra materialprover har jag känt hur materialet är att arbeta med och fått prover att utvärdera när det gäller fasthet, elasticitet, uttryck, känsla m.m. Jag har också lärt mej nya sticktekniker och ser skillnader i resultaten beroende på teknik. Fiskbensmönster kan ge riktigt kompakt struktur. Honungskakemönstret ger en 3D-struktur med håligheter. Tekniken när man byter plats på maskor ger fasthet och en tät, nästan lite dubbelvävd struktur. Näverstickning ger ett livfullt resultat som ser flätat ut men är inte särskilt fast i strukturen. Stickornas storlek påverkar resultatet.

Fortsätta experimentera Jag vill sticka materialprov i honungskaketeknik i ytterligare tre pappersgarner. Kan ev. hinna göra eget grövre pappersgarn i samma grovlek som Fantti eller ev. av klippta tygremsor/återbruk av något slag.

Tänkt slutresultat Prototyp. En stickad stor form, ca 50 cm hög, i Fanttigarn i honungskakemönster. Jag skulle gärna velat sticka en riktigt stor Kleinflaska, 1 meter hög, i Fanttigarn men det garn jag har räcker inte till det. Därför får jag avgränsa mej till något mindre. Men Fanttigarn får det bli och en form av något slag i honungskaketekniken eftersom jag gillar dess 3D-effekt med håligheterna. Jag tänker mej något sorts stickat rör. Det skulle kunna hänga som en mobil i en offentlig miljö, eller ljussättas som någon form av lampa. Men ett stickat rör kan också vara ett steg på vägen mot en stickad korg med t.ex. träbotten, en idé jag haft i bakhuvudet. Ja, det finns många vägar vidare från prototypen om man tänker vidare på produkt. Om jag hinner kan jag ev. göra ännu en prototyp i t.ex. riktigt grovt pappersgarn.

Litteratur, teorier, begrepp och motivering av arbetet i relation till kursmål o innehåll Workshoparna i material, teknik och keramik visat mej metoder att arbeta experimentellt. Att arbeta med materialprover en bestämd tid och när t.ex. 6 h gått, släppa det materialprovet och gå vidare till nästa materialprov. Det gör inget att jag inte blev ”klar”, det var ju bara ett prov. Jag har också gett mej själv uppgifter och delmål för att kunna utvärdera och reflektera över mitt arbete under processen och inte bara i slutet av kursens fem första veckor. Bloggen har varit ett bra verktyg för detta eftersom jag gjort kontinuerliga inlägg.

I boken Skapande handling av Pirjo Birgerstam talas om att  experimentella metoder går relativt lätt att lära ut men förhållningssättet är svårare: att slappna av, arbeta på och öppna sina sinnen för reflektion under arbetet med t.ex. materialprover, att leka och tillåta sej att släppa prestationskravet att det ska ”bli något”. Jag har försökt att genom strukturerade uppgifter arbeta experimentellt. Och jag tycker att jag lyckats ibland under processen att slappna av och släppa prestationskravet. Nu med slutuppgiften kommer produktpressen tillbaks men jag försöker att mota bort den genom att lägga upp mitt arbete som att ta fram en prototyp.