Workshop med koncept

Igår fick vi pröva att vara någon annan person för en dag. Vi tilldelades en person som vi skulle lära känna och sedan gestalta en ljusstake utifrån den personens synvinkel. Ett intressant sätt att försöka se världen ur ett annat perspektiv.

Laverne Cox som jag fick lära känna är en amerikansk, transsexuell skådespelare. Hon arbetar för att belysa transsexuellas vardag genom att föreläsa om sitt eget liv och vägen från man till kvinna. En transsexuells vardag innebär ofta att utsättas för våld eller diskriminering.

Ljusstaken symboliserar man och kvinna i samma kropp genom huvudets två ansikten. Syftet är att väcka tankar och skapa samtal.