A Surface with no Edge

En ensidig yta utan kant

Med traditionell stickteknik i koppartråd gestaltas en ensidig yta utan kant, en s.k. Kleinflaska. För att gestalta begreppen rum och volym har jag sökt mig framåt för att bygga volym med stickning som teknik. Via korallrevens varierade former kom jag in på matematikens område. Det finns koraller som kan beskrivas matematiskt som hyperboliska ytor d.v.s en yta som ökar i omkrets kontinuerligt vilket bildar vågiga, veckade formationer. När jag sökte mig vidare inom matematikens område fann jag den ensidiga ytan utan kant som väckte mitt intresse och som gestaltas i objektet.

Advertisements